Læs lidt om vores kvalitets koder og se vores slagbetingelser nederst på siden                                           

                                                        

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                         

                                                        

 

 

 

 

                                                                      

                                            

                                                                                            

Systemets formål.
DAGs testproceduresystem er kerneelementet i DAGs system til ISO 9001:2000 kvalitetsstyringssystem, og har til formål, at sikre en ensartet test og bedømmelse af genbrugsdele som anvendes til reparation, således at delenes kvalitetskodebetegnelse stemmer overens med delens faktiske kvalitet. Systemet er opbygget på basis af DAGs delenummersystem, og indeholder som sådant, detaljerede beskrivelser for hvorledes alle dele til genbrug kvalitetstestes og tildeles koder på grundlag af udfaldet.

Kvalitetskoder
Kvalitetskoderne bygger grundlæggende på DAGs eksisterende kvalitetskodesystem.
For alle dele undtagen karosseridele og lignende der kan/skal lakeres, anvendes
følgende koder:
A= Helt OK – næsten som ny
B= Fuldt anvendelig
C= Diverse småfejl der skal udbedres.
Efter kvalitetskoden kan generelt været tilføjet "-" (minus) eller "1".
-" (f.eks. B-) betyder at der kan være mangler eller defekter på løsdele, eller at delen er udstyret anderledes.
"1" (f.eks. B1) betyder at delen er funktionstestet.
For karosseridele og lignende der kan/skal lakeres, anvendes følgende koder:
B1 = Kan umiddelbart anvendes
B2 = Kan have små ridser og skrammer – ellers fuldt anvendelig
B3 = Kan have små ridser og nogle buler – mindre end 1 times arbejde udover selve lakeringen
C   = Diverse småfejl der skal udbedres

Salgsbetingelser

Betaling/levering
Alle priser er uden moms og ab lager. Eventuel fragt faktureres særskilt. Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol.  
Eventuelle transportskader skal meddeles transportøren umiddelbart ved modtagelsen, idet sådanne ligger uden for DAG-medlemmets ansvarsområde.
Returnering af leverede varer
Hvis der er sket en fejllevering fra sælger, betaler sælger eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering. Ellers betaler køber returfragt.
Reklamationsret
Såfremt andet ikke er aftalt , ydes altid 6 måneders reklamationsret, inklusive betaling af medgået arbejdstid til DAGs standardtider.
Reklamationsretten gælder kun eventuelle fejl og mangler der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der
medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: Kobling, vandpumpe, dyser og elektronisk udstyr.
Evt. reservedele er til nettopriser. Monteringsvejledning medfølger ikke.
Specifikt gælder, at eventuelt udbedringsarbejde først påbegyndes, efter at et sådant er accepteret af sælger.
Reklamationsprocedure
I tilfælde af reklamation bedes fakturanummer altid opgivet.
Varmesensorer
Alle motorer leveret af DAG-medlemmer har påsat en varmesensor, hvis indikator smelter hvis motoren overophedes.
Dette kan f. eks. ske ved konkurrencekørsel eller på grund af mangelfuld vedligeholdelse, f. eks. ved kørsel uden olie eller vand.
Er varmesensorens indikator smeltet, bortfalder reklamationsretten.
Returenheder
Alle enheder der evt. sendes retur SKAL tømmes for olie og andre væsker før forsendelse. Hvis ikke, skal der betales for tømning samt
eventuel rensning af fragtbil og beskadigelse af andre varer i bilen.
Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer.
Reklamationer skal ske inden for 7 dage, idet DAGs generelle reklamationsbestemmelser (se nedenfor), ikke omfatter refusion af ekstraomkostninger i
forbindelse med montering og demontering af fejlleverede eller fejlbestilte dele.
Transportskader
Transportskader skal anmeldes omgående ved modtagelsen, da DAG medlemmet ikke kan gøres ansvarlig for sådanne skader.

 

Kvalitets  Koder
Skulle der på en eller anden måde være sket en hændelse, som du ønsker at reklamere over, er du velkommen til at kontakte det autoophug, hvor du har handlet. Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du fremsende din reklamation til regionsformanden. Regionsformanden bringer reklamationen for nævnet, som hurtigt giver dig en returmelding. Nord Regionsformand Allan Aagesen Gedsted Autoophug Nørrevangen 15, 9631 Gedsted Tlf: +45 9864 5199 Midt Regionsformand Holger Knudsen Kjellerup Autolager Vandværksvej 15 8620 Kjellerup Tlf: +45 8688 2022 Syd Regionsformand Christian Jacobsen Schmiedmann BMW specialisten 6430 Nordborg Tlf: +45 7449 1980 Øst Regionsformand Peder Spandet Næstved Autoophug Gadevang 11 4700 Næstved Tlf: +45 5576 1413 Formand for nævnet Svend Petersen Sundby Thy Autoophug Stenbjergvej 71 7752 Snedsted Tlf: +45 9793 100