loading

Hvordan foregår det?

Hvis din bil er udtjent er det meget let at komme af med den på den miljørigtige måde,Du skal ind på borger dk,vi har lagt et link ud der henviser til Borger.dk. Hvis du mangler hjælp er du velkommen til at ringe eller udfylde kontakt formularen.  

Miljøpolitik Halling Autoophug vil: 

 • anvende og løbende vedligeholde et dokumenteret ledelsessystem i henhold til kravene i ISO 14001:2015  
 • udvise ansvar og forpligtigelser overfor vore omgivelser, og tage hensyn til det eksterne miljø ved modtagelse, behandling 
 • bidrage til en bæredygtig udvikling og løbende reducere og forebygge miljøpåvirkninger og forurening som følge af vore miljøforhold 
 • inddrage medarbejderne og herved skabe forståelse og ansvar for egen sikkerhed og sundhed samt kvaliteten i det udførte arbejde 

 Halling Autoophug forpligter sig til: 

 • at overholde lovmæssige krav og andre bindende forpligtelser inden for miljø bl.a. ved aktivt at samarbejde med relevante myndigheder 
 • at forebygge forurening 
 • løbende at forbedre og effektivisere vores arbejdsprocesser og systemer, så de til enhver tid afspejler den måde, vi arbejder og udvikler os på 
 • løbende at udvælge fokusområder og sætte mål for forbedringer 
 • at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer og ressourcer for at nå disse mål 
 • at inddrage væsentlige interessenters forventninger og behov, når der sættes nye mål 
 • at være åben og aktiv i dialogen med interessenterne 

 Persondata politik: Halling Autoophug A/S vil overholde lovgivningens krav om indhentning, opbevaring og håndtering af persondata (i vores tilfælde udelukkende til lønadministration) og kundedata (i vores tilfælde navne adresser osv.) På kunder og forretningsforbindelser.

 • Persondata til lønadministration indhentes udelukkende med accept fra medarbejderen. Der indhentes ikke flere personoplysninger end nødvendigt. Persondata til Lønadministration opbevares kun i Bluegardens IT-system med koder kun kendt af os, samt i papirform aflåst. Alle personoplysninger fra lønadministration makuleres efter 5 år.
 • Persondata i form af Navn, adresse, telefonnummer og kontonumre og underskrifter fra kunder/leverandører indhentes og opbevares til overholdelse af lovgivning vedrørende miljøbehandling af biler samt lovgivning vedrørende regnskab og SKAT. Der indhentes ikke flere personoplysninger end nødvendigt. Hvis kunder selv oplyser unødvendig data som eks. Cpr.nr. slettes disse med det samme. Indsamlede oplysninger er gemt i mapper i kontoret, som er aflåst, hvis personalet ikke er tilstede.

Samarbejdspartnere og medarbejdere kan til enhver tid få udleveret en kopi af den indsamlede data her hos os. Vi videregiver aldrig personoplysninger med mindre det er påkrævet for at overholde lovmæssige forpligtelser overfor SKAT, MST osv. Halling Autoophug A/S’s persondatapolitik er offentlig tilgængelig, i det enhver kan få den udleveret på tryk eller elektronisk via mail. Samarbejdspartnere bliver desuden gjort mundtlig opmærksom på persondatapolitikken som står tilgængelig på kontoret (opslag på kontoret gør opmærksom på dette) og ligger på hjemmesiden. Halling Autoophug A/S’s persondatapolitik gælder fra 1. februar 2018 og revideres, hvis procedurer eller lovgivning ændrer sig.